skip to Main Content
648 050 297 / 648 050 299 info@suggeriments.cat Suggeriments SCP. Lleida

6è Congrés de la Convivència a la Ciutat. Memorial Xavier Aluja

1 i 2 de març de 2012

Organització: Ajuntament de Lleida

Amb el suport de: Turó de la Seu Vella

Secretaria ejecutiva de l’organització: Suggeriments SCP

Amb la crisi econòmica actual i les conseqüències que ha generat, estem avesats a sentir parlar de crisi del deute, especulació de mercats financers, retallades publiques per a frenar aquest deute, etc. Tanmateix, hi ha molts d’aquests elements que escapen de la nostra comprensió. Per exemple, en sabem ben poc de les mesures que els Estats han anat prenent a fi de protegir-se de l’especulació d’aquests mercats i quins efectes té aquest fet en nosaltres i en les polítiques de l’Estat del Benestar com salut, prestacions socials, pensions públiques o educació.

Hi ha un altre element a contemplar de manera central: els efectes dels canvis econòmics i socials també han generat canvis en el sistema de valors predominant. Sovint es parla dels efectes de la postmodernitat, de la creixent tendència a la individualització, de la fragmentació social, del model de societat-consum de masses, de les noves identitats derivades, etc.

Aquest 6è Congrés de la Covivència a la Ciutat pretén reflexionar sobre tots aquests aspectes des de la proximitat local. Una de les constatacions d’aquesta crisi econòmica és que l’economia global i l’economia política tenen efectes reals i tangibles en les nostres vides, fins a un punt insospitat per a molts de nosaltres. A la ciutat és on es viu més intensament el conflicte derivat, però també és on s’hi reconeixen les pràctiques d’innovació i les alternatives en temps de crisi. La ciutat és, en definitiva, aquell espai ideal que ha de donar cabuda a tothom, és l’espai per excel·lència de garantia i exercici de la ciutadania.

Edifici de La Canonja de la Seu Vella

Inauguració

Il·lm. Sr. Àngel Ros i Domingo, alcalde de Lleida.
Sr. Josep Tort, Director del Consorci del Turó de la Seu Vella.

Conferència inaugural

La Geopolítica de la globalització i els seus efeces sobre la democràcia i el nostre Estat del Benesar, Sr. Àngel Castiñeira Fernández, Doctor en Filosfia i Ciències de l’Educació, director de la Càtedra de Lideratges i Governança Democràtica i director del Departament de Ciències Socials d’ESADE-URL.

BLOC 1: ECONOMIA GLOBAL I CAPITALISME ACTUAL

Estructura ocupacional i flexibilització del mercat laboral, Sr. Albert Recio Andreu, Doctor en Economia i professor de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Les Caixes d’estalvi, Sr. Àngel Font Vidal, Doctor en Economia i Empresa i Coordinador de desenvolupament estratègic de la Fundació “La Caixa”.

Presentació i relatoria: Sr. Ramon Morell Rosell, Economista i professor honorari del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida.

BLOC 2: LES REPERCUSSIONS EN L’ESTAT DEL BENESTAR

El sistema de salut pública, Sr. Albert J. Jovell, Metge especialista en Medicina Preventiva i Salut Pública. Doctor en Salut Pública i en Sociologia, Director de la Fundació Biblioteca Josep Laporte.
Inversió educativa en temps de crisi?, Sr. Antoni Tort Bardolet, Doctor en Pedagogia i director del Departament de Pedagogia de la Universitat de Vic.
L’actuació del Sínidic de Greuges en el context social de crisi econòmcia, Sra. Sílvia Vèrnia i Trillo, Directora d’Administració i Afers Socials del Síndic de Greuges de Catalunya.
L’impacte de la immigració en l’Estat del Benestar, Sra. Maria Bruquetas Callejo, Doctora en Sociologia i professora de Polítiques d’immigració-integració de la Universitat d’Amsterdam.

Presentació i relatoria: Sr. Xavier Pelegrí Viaña, Doctor en Antropologia Social i Cultural i professor de Treball Social de la Universitat de Lleida.

BLOC 3: ALTERNATIVES EN TEMPS DURS
La innovació social com a oportunitat, Sr. David Murillo i Bonvehí, Doctor en Sociologia i professor del Departament de Ciències Socials d’ESADE.

Presentació i relatoria: Sr. Manuel Lladonosa i Vall-llebrera, Historiador i Catedràtic emèrit de la Universitat de Lleida.

Experiències de dinamització al territori:

  • Coop.57, Serveis financers ètics i solidaris
  • L’Olivera, Cooperativa de vins i olis d’acció social
  • Montanyanes i el projecte Grípia, estratègies creatives per a la dinamitzacó rural.
  • CLERS, Cercle Local d’Empreses amb Responsabilitat Social.

Presentació

S. Sa. Maria Rosa Ball i Papiol, Regidora de Drets Civils, Cooperació i Igualtat de l’Ajuntament de Lleida.

Conclusions

S. Sa Maria Rosa Ball i Papiol, Regidora de Drets Civils, Cooperació i Igualtat de l’Ajuntament de Lleida

Relators del Congrés

Sr. Ramon Morell Rosell, Economista i professor honorari del Departament de Geografia i Sociologia de la Universitat de Lleida.
Sr. Xavier Pelegrí Viaña, Doctor en Antropologia Social i Cultural i professor de Treball Social de la Universitat de Lleida.
Sr. Manuel Lladonosa i Vall-llebrera, Historiador i Catedràtic emèrit de la Universitat de Lleida.

Cloenda institucional

 

 

 

 

 

 

 

 

Back To Top